زندگی زیباست ای زیبا پسند

ساخت وبلاگ

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:15

تمام شهر بوی عطر توست
عمیق ک نفس میکشم
گویی تو را در آغوش دارم

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:15
قرارمان باشد فصل شراب ڪہ شدم بیا...تو جام بیاور...من جان...جام را پر از جان ڪنهراسے نیستفقط تو خوش باشهمین مرا ڪافیست! ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:15

از همون روزی که دست روی یکزنبلند کردی دیگه رسمامرد!

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:15

فکری،

مهمتراز رابطه خونی است,

بعضی آدم ها در ذهن آدم, یک بار برای همیشه خلق می شوند...

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:15
بعضی از ادمها ؛فکر میکنندقوی بودن، یعنیهیچگاه احساس درد نکردناما در واقع قویترین آدمهااونهایی هستند کهدرد رو حس میکنندمیفهمند و میپذیرند ... ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:15
ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ؟نخیرم ﺩﺭﻭﻏﻪ .... باور نکنی هااااااااااﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ باهات حرف میزنمﻧﻔﺴﺎﻡ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮ ﭘﺎﻣﻮ ﮔﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...فقط همین...ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﯿﺲ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﻬﺖ ﺧﯿﺮﻩ ﺑﺸﻢ، ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﺯﺕ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...فقط همین....ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻡ ....فقط همین....ﻓﻘﻂ ﻃﺎﻗﺖ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯿﺘﻮ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...فقط همین ....ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﺕ ﺁﺭﻭم میشم ..فقط همین ....ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩفقط همین ...ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ...فقط همین...ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺗﻢ ...فقط همین ...ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺶ ﺩﻟﻢ تند تند ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ ...فقط همین....ﻓﻘﻂ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪﻩ ...فقط همین ....ﻓﻘﻂ ﻧﻔﺴﺎﻡ ﺑﻪ نفست ﻭﺻﻠﻪ ....ﻓﻘﻂ ...... ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿنه همین .. ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:15
"بزرگ میشوی یادت میرود..!"بزرگ شدیمیادمان نرفتامّا نِقاب دارانِ قابلی شدیم...! اشکال ما آدمها این است که ؛هر کدام به روش خود یکدیگر را دوست داریم،گاهی ظالمانه، گاهی خودخواهانه، گاهی مغرورانه،گاهی مالکانه و نیز گاه عمیقاً عاشقانه...و چقدر در راه و روشهای خود در نهایت دوست داشتنقلب یکدیگر را می شکنیم و احساس یکدیگر را جریحه دارمیکنیم.وقتی پای رفتن پیش می آید تازه به این فکر می افتیم کهکجای کار مااشتباه بود!رفتن همیشه با یک خداحافظی اتفاق نمی افتد.گاهی رفتن در انبوهی از ماندن و بودن است... امروز....اگر تنها می توانی یک چیز باشی، باش... ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:15
تنهاغروراستکه انسانیت را به بادمیدهد.ما از مشتی خاکیموبه آن برمیگردیمتا میتوانی دستی بگیر... ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 28 شهريور 1396 ساعت: 0:23
كمی بی دلیل و بی بهانه شاد باش برای خود خود خودت... ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 28 شهريور 1396 ساعت: 0:23

close
تبلیغات در اینترنت