مرد باش

ساخت وبلاگ
چکیده : ای مردزن اگر شیطنت نکنداگر برای گریه به آغوشت پناه نیاورداگر تمام حرفهایش را برای تو نگویداگر حسادتش... با عنوان : مرد باش بخوانید :

ای مرد
زن اگر شیطنت نکند
اگر برای گریه به آغوشت پناه نیاورد
اگر تمام حرفهایش را برای تو نگوید
اگر حسادتش را از روی بزرگی عشقش نبینی
اگر صدایش و بوی تنش دلت را نلرزاند
که زن نیست
زن سراسر ناز است و نیاز
و تو مرد، تو اسطوره زندگی زنی
پس مرد باش نه نر ...

مرد باش,مرد باش نه نامرد,مرد باش نه نر,مرد باش نه فقط با جسمت,مرد باشیم,مرد باش از بغل برو,مرد باش شعر,مرد باشی,مرد باشید,مرد باشخصیت,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 5 آبان 1395 ساعت: 15:11