صبحی که

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

صبحی که به جای عـــشق با یک سیگار شروع شود...
یک شروع دوبـــــاره نیست ...
امتداد پایان اســــــت ...
برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد ...

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 5 آبان 1395 ساعت: 15:14