تو هیچ کجا نیستی

ساخت وبلاگ
چکیده : راه می رومو شهرزیر پاهام تمام می شود.توهیچ کجا نیستی! ... با عنوان : تو هیچ کجا نیستی بخوانید :

راه می روم
و شهر
زیر پاهام تمام می شود.
تو
هیچ کجا نیستی!

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 ساعت: 8:47