خداوند

ساخت وبلاگ
چکیده : خداوند قادرترین کارگردانیست که بارسیدن سپیده دم میگَوید: نورصداحرکت او زیباترین فیلم هستي راکلید میز... با عنوان : خداوند بخوانید :

خداوند قادرترین
کارگردانیست که با
رسیدن سپیده دم میگَوید:

نور
صدا
حرکت

او زیباترین فیلم هستي
راکلید میزند
ومن بهترینن نقش را
برایتان آرزو میکنم.

خداوند,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 28 شهريور 1396 ساعت: 0:23